Hallás és beszéd

 

A maga több mint egy millió mozgó alkatrészével a test legkomplexebb apparátusa a fül. A hang útját a belső fülig, majd a keletkezett elektromos impulzusokét a hallóidegen keresztül az agyig már hosszú ideje sikerült megfejteni, ám annak feltárásában, hogy ebben a borsószemnyi belsőfülben hogyan lesz a legfinomabban elemzett s összetevőire bontott hangokból elektromos impulzus, a jelenlegi kutatások is csak a kezdeteknél tartanak.


Az emberi fülben kb. egymillió receptorszervecske található, különböző hosszúságuk és vastagságuk folytán különböző frekvenciákra hangolva. Ez teszi képessé fülünket a hangingerek megdöbbentően finom analízisére.
A levegő mozgása, a hanghullám rezgésbe hozza a dobhártyát, s ez a rezgéseket a hallócsontocskákon keresztül átadja a cochleát betöltő folyadéknak. A folyadék mozgásba hozza a sztereociliumokat, amelyek az őket összekötő finom szálak megfeszülése, illetve lazulása révén változtatják a szőrsejtek membránjaiban az ioncsatornák áteresztőképességét. Így alakulnak át a mechanikai ingerek elektromos impulzusokká.
Az idegi impulzusokká alakított ingerületet a bipoláris érzősejtek az agytörzsbe szállítják, ahonnan átkapcsolása után a középagy colliculus inferior (alsó ikertest) nevű részébe kerül, amelynek sejtjei "feldolgozzák" a hang irányát, a frekvenciaváltozásokat stb. A hangforrás térbeli helyzetét a két fülből érkező azonos hangok által aktivált neuronok határozzák meg. Az elsődleges hallókéreg azután együttműködik a másodlagossal a hanginformációk azonosításában, feldolgozásában.


Beszédértés

 

 

Az embert érő hangingerek között különleges helyet foglal el az élőbeszéd. A beszédhangok, mint minden hanginger, először az elsődleges hallóközpontba jutnak, s innen kerülnek át a beszédérző Wernicke-mezőbe. Itt lesz a hallott hangból megértett beszéd.
A Wernicke-mező a bal halántéklebenyben sokkal több, mint egyszerű hallóközpont. Itt alakul ki a hallott és olvasott beszéd megértése (a látómezőből az írott szöveg képe a gyrus angularisba kerül, amely átalakítja a jeleket az auditív ingerekre érzékeny Wernicke-mező számára), és itt történik a beszéd elsődleges megformálása. Innen kerül át az íves kötegen a motoros beszédközpontba, a Broca-mezőbe, a bal oldali homloklebeny hátsó részébe, majd konkrét utasítások formájában a nyelvet, ajkat, gégét, arcizmokat mozgató motoros kéregbe. A Wernicke-mező központi szerepét igazolja, hogy sérülés esetén a teljes beszédtevékenység károsul vagy válik teljesen lehetetlenné, míg a Broca-mező sérülése csak a beszédkészséget csökkenti (a kimondott szöveget nyelvtanilag is, tartalmilag is hibássá teszi) vagy szünteti meg teljesen, de a beszéd megértését nem. A gyrus angularis sérülése pedig az írott szöveg megértését teszi lehetetlenné.


A hallás kialakulása során – mint minden ideg- és motoros tevékenységünk kialakulásában – az öröklött képességeket tanulással kell fejleszteni. A hallást az teszi számunkra, emberek számára különösen fontossá, hogy az a legfontosabb kommunikációs eszköz, a beszéd egyik összetevője.

 

Az irányhallás mint képesség az emberi fejlődés során alakul ki és tapasztalati úton válik egyre jobbá. Az irányhallás olyan ösztönös folyamat, mely során a különböző forrásokat egymástól el tudjuk különíteni, és nem lép fel úgynevezett diffúz hallástér. Ez utóbbi esetben a hallás az irány pontos meghatározására már nem, csak egy egységes hallásérzet létrehozására képes az agyban (minden irányból azonos hangterjedést észlelünk).

elérhetőségek

Debrecen, Bem tér 14.

Hajdúböszörmény, egészségügyi központ

Püspökladány, egészségügyi központ

Berettyóújfalu, Tisza István Kórház

Eger, Dobó tér 2.

Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 1-3.

Eger, Markhot Ferenc Kórház

Tiszaújváros, városi rendelőintézet